INFORMATION KÖRKORTSFRÅGOR
För att framföra bil med släpvagn krävs minst ett bilkörkort med behörighet B och i vissa fall behörighet BE.
OBS: Fr.o.m 19 Januari 2013 inför Riksdagen en möjlighet att ta utökad B-behörighet till sitt B-körkort. Kostnad: 800 kr Efter godkänt körprov får du köra fordonskombinationer där bilens samt släpvagnens sammanlagda totalvikt är högst 4250 kg.
B- BEHÖRIGHET
För släpvagnar som har en totalvikt på högst 750 kg.
För släpvagnar med en totalvikt över 750 kg på två villkor.
1. Släpets totalvikt får inte överstiga dragbilens tjänstevikt inklusive förare.
2. Dragbilens och släpvagnens sammanlagda totalvikt får inte överstiga 3500 kg.
BE- BEHÖRIGHET
Släpvagnens totalvikt är större än bilens tjänstevikt.
Dragbilens och släpvagnens sammanlagda totalvikt överstiger 3500 kg.
- Totalvikt: Är den vikt fordonet väger plus maxlast.
- Tjänstevikt: Är den vikt fordonet väger inklusive föraren.
- Bruttovikt: Är den vikt fordonet väger vid ett specifikt tillfälle.
HUR TUNG SLÄPVAGN FÅR DIN BIL DRA?
Hur tung släpvagn eller husvagn din bil får dra kan du läsa på registreringsbeviset. Det förekommer två typer av registreringsbevis, ett nytt och ett äldre. Båda typerna visas på denna sida.
Från och med år 2009 utfärdas registreringsbevis av Transportstyrelsen.
Högsta vikt bromsat släp
Här kan du utläsa den högsta tillåtna släpvagnsvikten (släpvagnens tjänstevikt + lastens vikt) som gäller för bilen. Vikten får inte överskridas. Det kan innebära att släpvagnen inte får lastas så mycket som släpvagnens registreringsbevis anger.
Högsta vikt obromsat släp
Denna uppgift finns endast hos bilar av senare årsmodell. Saknar släpvagnen bromsar får släpvagnsvikten (släpvagnens tjänstevikt + lastens vikt) inte överskrida detta värde.
Högsta sammanlagda bruttovikt för bil och släp
Summan av bilens och släpvagnens bruttovikter får inte överstiga detta värde. Bruttovikt är bilens respektive släpvagnens aktuella vikt (inklusive last).
Högsta totalvikt på släpet för B-körkort
För den som har B-körkort får släpvagnens totalvikt inte överstiga den vikt som anges här. Uppgift om släpvagnens totalvikt finns på släpvagnens registreringsbevis. Observera dock att hur mycket du får lasta även beror på vilken bil som ska dra släpvagnen - se punkt 1.
Bilens tjänstevikt
Tjänstevikten är bilens vikt "körfärdig" inklusive föraren. Last och passagerare ingår inte.
Bilens totalvikt
Totalvikten är summan av tjänstevikten och maxlasten. Maxlast är den tyngsta last som bilen är konstruerad för.
Den äldre typen av registreringsbevis:
Hastighetsregler
Hastigheten vid körning med släpvagnar regleras av tre begränsningar utöver de allmänna hastighetsbegränsningarna:
Högsta släpvagnsvikt
Här kan du utläsa den största tillåtna släpvagnsvikten (släpvagnens och lastens sammanlagda vikt) som gäller för bilen. Vikten får inte överskridas. Det kan innebära att släpvagnen inte får lastas så mycket som släpvagnens registreringsbevis anger.
Bilens tjänstevikt
Tjänstevikten är bilens vikt körfärdig. I tjänstevikten ingår föraren.
Bilens totalvikt
Totalvikten är summan av bilens tjänstevikt och maxlast (maxlast är den tyngsta last som bilen är konstruerad för).
Högsta totalvikt på släpet för B-körkort
För den som har B-körkort får släpvagnens totalvikt inte överstiga den vikt som anges här. Observera dock att hur mycket du får lasta även beror på vilken bil som ska dra släpvagnen - se punkt 1.
Högsta sammanlagda bruttovikt för bil och släp
Summan av bilens och släpvagnens bruttovikter får inte överstiga detta värde. Bruttovikten är bilens respektive släpvagnens aktuella vikt (inklusive last).
Högsta släpvagnsvikt för obromsad släpvagn
Denna uppgift finns endast hos bilar av senare årsmodell. Saknar släpvagnen bromsar får släpvagnsvikten (släpvagnens tjänstevikt + lastens vikt) inte överskrida detta värde.
HASTIGHETS REGLER
Hastigheten vid körning med släpvagnar regleras av tre begränsningar utöver de allmänna hastighetsbegränsningarna:
För långsamtgående fordon (sk efterfordon) t ex båtupptagnings vagnar.
Obromsad släpvagn (totalvikt högst 750 kg)
a) om totalvikten överstiger bilens halva tjänstevikt eller
b) om släp- eller husvagnen är olastad och tjänstevikten överstiger bilens halva tjänstevikt.
Bromsade släpvagnar samt obromsade släpvagnar som är registrerade med fjädring och har en totalvikt som inte överstiger dragbilens halva tjänstevikt (dock högst 750 kg).
Långsamtgående fordon
Ej registrerade fordon utan broms och fjädring. Dessa fordon skall alltid vara utrustade med LGF-skylt. Båtuppdragningsvagnar är klassade som långsamtgående fordon.
REGLER FÖR BÅTVAGNAR
Genom en undantagsbestämmelse får man tillämpa reglerna om efterfordon på en båtvagn som saknar fjädring mellan axlar/axlar och ram. (Ett efterfordon är egentligen ett tillkopplat fordon som inte är avsett för godstransport, exempelvis sky-lift, krossverk, kompressor eller liknande.) Reglerna för efterfordon är enklare än släpvagnsreglerna och gör därför livet lättare för båtägaren som endast behöver en båtupptagningsvagn. Utrustningskrav:
• LGF-skylt, som varnar upphinnande förare för långsamgående fordon, ska finnas baktill.
• Körriktningsvisare baktill (vissa undantag för vagnar äldre än 2005 om dragbilens blinkers syns).
• Positionslyktor bak och fram, triangelformade reflexer bak samt sidomarkeringsreflexer behövs endast vid färd i mörker.
• Fjädring mellan axel och chassi ska vara bortmonterad eller vara varaktigt satt ur funktion.
• Kopplingsanordningen ska vara så utförd att vagnen på ett säkert sätt kan kopplas till dragfordonet.
• Bromsar är inget krav, men ger möjlighet att använda lättare dragfordon, se nedan.
Regler för körning:
• Efterfordonet får dras av bil, traktor eller motorredskap som har en bruttovikt (verklig vikt inklusive last) som är minst lika hög som efterfordonets bruttovikt om efterfordonet saknar egna bromsar.
• Bilens maximala släpvagnsvikt får överstigas då färdhastigheten ska vara låg, men endast under förutsättning att man förvissat sig om att fordon och kopplingsanordning klarar det beträffande hållfasthet och köregenskaper.
• Hastigheten får aldrig överstiga 30 km/tim.
• Föraren ska ha körkort för dragfordonet, men E-behörighet enligt regler om tung släpvagn gäller ej.